Všeobecné smluvní podmínky

eobecné smluvní pdmínky


Tyto všeobecné obchodní podmínky (VOP) se vztahují na všechny elektronické obchodní služby poskytované na území České republiky, které jsou poskytovány prostřednictvím elektronického obchodního domu (nadále jen: webová prodejna). Tyto VOP se nadále vztahují na všechny obchodní transakce na území České republiky, které jsou uzavřeny mezi stranami uvedenými v této smlouvě. Nákupy ve webové prodejně jsou upraveny zákonem číslo CVIII z roku 2001 o elektronických obchodních službách a službách informační společnosti, nařízením vlády číslo 45/2014. (II.26.) o podrobných pravidlech smluv mezi spotřebiteli a podniky, nadále zákonem číslo V občanského zákoníku z roku 2013. Všechny smluvní vztahy uskutečněné prostřednictvím webové stránky www.footballfactor.cz podléhají regulaci platných právních předpisů Maďarské republiky.

 

Údaje provozovatele:

·         Název: Football Factor Kft.

·         Sídlo: 1062, Budapest, Andrássy út 81.

·         Provozovna a korespondenční adresa: Peder 130, 04405 Janik, Slovensko

·         Telefonní číslo: +36 20 779 1000

·         E-mailová adresa: webshop@footballfactor.hu

·         Číslo v obchodním rejstříku: Cg. 13-09-134841

·         Rejstříkový soud: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

·         Daňové číslo: CZ684309074

·         Číslo bankovního účtu: IBAN: HU09 1200 1008 0138 9264 0010 0006

 

Ve webové prodejně lze nakupovat elektronicky podanou objednávkou, způsobem uvedeným v těchto VOP.

 

Všeobecná ustanovení:

Tyto smluvní podmínky upravují na základě zákona číslo CVIII z roku 2001, nařízení vlády číslo 45/2014. (II.26.) o podrobných pravidlech smluv mezi spotřebiteli a podniky, nadále na základě zákona číslo V z roku 2013, právní vztah mezi provozovateli a fyzickými osobami (nadále jen „zákazníci”), jejich vzájemná práva a povinnosti, které nabudou platnosti uzavřením kupní smlouvy (nadále jen: „kupní smlouva), ke kterému dojde ve webové prodejně provozovatele. (www.footballfactor.cz)

 

Provozovatelem je Football Factor Kft., sídlo: 1062. Budapest, Andrássy út 81, číslo v obchodním rejstříku: cg.13-09-13841, VAT ID: CZ684309074 rejstříkový soudBudapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, datum zápisu: 26.01.2010 (nadále jen „provozovatel”).

Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou nedílnou částí kupní smlouvy. Kupní smlouva a všeobecné smluvní podmínky jsou psány v českém jazyce. Kupní smlouva bude uzavřena v českém jazyce.

Převzetím zboží od provozovatele, resp. od kurýrní služby, bere zákazník na vědomí uvedené smluvní podmínky a instrukce v souvislosti s reklamacemi a souhlasí s nimi.

Smluvní podmínky vztahující se na Českou republiku a konečné uživatele:

Dodací podmínky:

Provozovatel dodává zákazníkům objednané výrobky prostřednictvím přepravní společnosti (nadále jen kurýrní služba), na dodací adresu udanou zákazníkem během objednávky za aktuální dodací cenu.

 

Pokud přijde stejného dne od jednoho zákazníka více objednávek, bude cena jejich doručení počítána zvlášť. Pokud zákazník při druhé objednávce žádá a na základě odpovědi provozovatele je to ještě možné, může provozovatel objednávky spojit. Dodatečné spojení vyslaných balíků není možné. Objednané výrobky dostanou zákazníci v uzavřených krabicích a pokud nebyly předem zaplaceny, musí zákazník zaplatit kupní cenu a cenu za přepravu v hotovosti doručovateli kurýrní služby. V případě, že balení výrobku je při převzetí poškozené, doporučujeme z důvodu oznámení poškození provozovateli, ještě za přítomnosti kurýra otevřít balík obsahující výrobek, zkontrolovat, jestli výrobek není poškozen. O poškozeném výrobku sepíše doručovatel kurýrní služby protokol.

 

Doručení výrobků provádí kurýrní služba během 3-6 pracovních dnů ode dne, kdy provozovatel objednávku potvrdil. Provozovatel neručí za výše uvedené termíny doručení kurýrní službou. Kurýrní služba doručuje výrobky výhradně ve všední dny a v pracovní době, proto je důležité, aby byla při objednávce uvedena doručovací adresa, na které mohou být výrobky v tuto dobu převzaty. Doručovatel kurýrní služby může na doručovací adrese uvedené zákazníkem čekat nanejvýš 10 minut. 

 

Způsoby platby:

Zákazník si může vybrat z níže uvedených způsobů platby:

- dobírka, platba v hotovosti při převzetí

Zákazník bere na vědomí, že v tomto případě nemá nárok na odstoupení od nákupu z důvodu velikosti nebo jiné, ne výrobní, chyby.

- bankovní převod – který může být uskutečněn na bankovní číslo: IBAN: HU09 1200 1008 0138 9264 0010 0006. 

 

Platnost cen:

Ceny výrobků denně aktualizujeme, u všech výrobků je možnost kontroly a ceny jsou platné v okamžiku objednávky. Kromě kupní ceny je zákazník povinen zaplatit i náklady na balení a dopravu. Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou v kupní ceně zahrnuty i náklady na doručení.

 

V případě platby v hotovosti nebo dobírky se platí při převzetí balíku. V případě platby bankovním převodem je kupní cena platná 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

V případě bankovního převodu je zákazník povinen uhradit kupní cenu při uvedení  identifikačního čísla zákazníka. Při bezhotovostní platbě je platební povinnost zákazníka v souvislosti s výrobkem splněna v okamžiku, kdy bude částka připsána na účet provozovatele.

K zásilce nebo osobnímu převzetí vždy patří faktura. Pokud zásilka obsahuje jen fakturu, je faktura i záručním listem.

Další ustanovení:

Objednávka je považována za smlouvu uzavřenou elektronickou cestou, která je upravena zákonem číslo CVIII z roku 2001 o službách informační společnosti, vládním nařízením číslo 45/2014. (II.26.), nadále zákonem číslo V z roku 2012 o občanském zákoníku, majíce na zřeteli  nařízení směrnic Evropského parlamentu a Rady  2011/83/eu o právech spotřebitelů. 

 

Provozovatel neprodleně zašle zákazníkovi e-mailem automatické potvrzení o přijetí jeho zakázky (objednávky), které obsahuje přijetí zákazníkovy zakázky (objednávky), údaje uvedené zákazníkem během objednávky (např. fakturační a doručovací informace, údaje objednaných výrobků atd.). E-mail s potvrzením od provozovatele je považován za přijetí zákazníkovy zakázky a tímto potvrzením je uzavřena platná smlouva mezi provozovatelem a zákazníkem. Potvrzení objednávky neznamená, že objednaný výrobek/výrobky může provozovatel určitě doručit. Hlavně u zlevněných a starších výrobků se může přihodit, že objednané výrobky scházejí nebo jsou poškozené a proto je nelze prodat. V tomto případě provozovatel v co nekratší době – e-mailem nebo telefonicky – informuje zákazníka o překážkách plnění smlouvy.

 

 Online objednávky:

Po uskutečnění objednávky (odeslání) obdrží zákazník automatické potvrzení o přijetí zakázky, o způsobu další komunikace, přesné údaje objednaných výrobků  a jejich cenu.

 

 Na online rozhraní webové prodejny jsou uvedeny i ceny související s balením a doručením.

Zákazník má možnost před odesláním objednávky zkontrolovat a změnit údaje uvedené během zakázky, může korigovat chyby, kterých se dopustil při objednání. Cena uvedená v okamžiku objednání je platná cena výrobku, výjimkou je zrušení objednávky provozovatelem a tato zrušená objednávka je realizována v souladu s ustanoveními řádu, vztahujícími se na tyto případy.

Výběr obuvi:

Před výběrem obuvi si promyslete, jaké vlastnosti by měl mít daný model, k jaké činnosti je chcete používat (sport, na jakém podloží) a za jakých okolností. Všechny boty jsou vyrobeny ke konkrétnímu použití a mají k tomu potřebné vlastnosti.

Správným výběrem podrážky můžete prodloužit životnost obuvi. Označení modelu Vám pomůže ke správnému používání:

  • SG (Soft Ground) = měkké a velmi měkké přírodní podloží
  • FG (Firm Ground) = suché, přírodní podloží
  • HG (Hard Ground) = velmi tvrdé, suché podloží, škvárové dráhy
  • AG (Artifical Ground) = podrážka se speciálními vlastnostmi vyvinutá k použití na podloží z umělých hmot. Podrážka optimální k použití na umělé trávě.
  • TF (Turf) = sportovní plochy s tvrdým povrchem, s umělou trávou – boty byly vyvinuty tak, aby odolávaly bočnímu tlaku, ke kterému dochází při zápasech na umělé trávě
  • IN (Indoor) = vnitřní prostory, hladké, lakované povrchy (lakované parkety)
  • HG J. (Hard Ground junior) = všechna přírodní podloží, resp. tvrdé povrchy (= dětské boty)

Záruční podmínky

Záruka:

Provozovatel se zavazuje, že při plnění smlouvy předá zákazníkovi výrobek bez jakýchkoliv závad, kromě toho:

- kvalita a design výrobků jsou shodné s kvalitou a designem dohodnutého vzorku nebo modelu, pokud byla kvalita nebo design zvoleny podle vzorku nebo modelu;

- množství, rozměry a váha výrobku odpovídají množství, rozměrům a váze uvedeným ve smlouvě,

- výrobek je v souladu s platnými právními předpisy.

Ustanovení výše uvedeného odstavce se nevztahují na výrobky, které byly pro známou chybu prodány levněji, takže zákazník byl už v okamžiku uzavření smlouvy o chybě informován, na opotřebení vzniklé používáním, u používaných výrobků na chyby, které odpovídají míře chyb vzniklých používáním nebo opotřebením, na chyby, které měly výrobky již při převzetí, nebo které vyplývají z charakteru výrobků. 

Práva ze záruky nelze uplatnit v případě chyb, které mohou vzniknout nesprávným používáním výrobku.

Provozovatel není zodpovědný za škody způsobené poruchou výrobku.

Zákazník může – dle jeho volby – žádat opravu nebo výměnu výrobku, kromě případu, když jeho volba není možná, nebo kdyby znamenala pro provozovatele proti druhé volbě nepřiměřeně nadměrné náklady.

Jako nárok odpovědnosti za vadu výrobku může zákazník  žádat výhradně opravu nebo výměnu vadného výrobku. V případě uplatnění záručního nároku na výrobek  musí spotřebitel závadu prokázat.

Výměna:

Zákazník má právo na osobní výměnu výrobku zakoupeného v internetovém obchodě, na výměnu velikosti ve stejné hodnotě nebo na zakoupení výrobku za cenu výrobku (dále společně jen "výměna") do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů ode dne převzetí výrobku v účtárně poskytovatele služeb. Výměna je možná pouze u dosud nepoužitého produktu. Podmínkou výměny je, že nepoužitý výrobek a veškeré jeho příslušenství musí být kompletní a neporušené, včetně informačních brožur, krabice od bot a dalšího příslušenství, obalu a původní faktury. V případě jejich absence dodavatel nepřijme výrobek zpět k výměně.

Zákazník může požádat o výměnu v prodejně poskytovatele služeb, který vystavil fakturu, a to zasláním výrobku poštou (včetně kurýra) ve stejnou dobu. 

Lhůta pro možnost výměny se považuje za dodrženou, pokud zákazník v poslední den lhůty produkt odeslal nebo předal kurýrní službě.

Zákazník nese náklady na vrácení výrobku poskytovateli služeb a na doručení náhradního výrobku zákazníkovi. Náhradní výrobek bude zákazníkovi doručen prostřednictvím kurýrní služby. Za doručení se účtuje běžný poplatek za doručení. Způsob úhrady nákladů na dodání: na dobírku.

V případě žádosti o výměnu poštou, pokud zákazník požaduje stejný výrobek, ale v jiné velikosti, uveďte požadovanou velikost ve formuláři žádosti o výměnu s tím, že před uvedením velikosti zkontrolujte dostupnost požadované velikosti v internetovém obchodě. Pokud zákazník požaduje jiný výrobek, uveďte ve formuláři žádosti o výměnu číslo výrobku (najdete ho v technickém listu výrobku v internetovém obchodě) a požadovanou velikost. V případě, že je kupní cena požadovaného náhradního výrobku vyšší než kupní cena výrobku, který chcete vyměnit, bude rozdíl vyplacen na dobírku.

V nepředpokládaném případě, pokud provozovatel nemůže zajistit náhradní výrobek k výměně (např. není na skladě), informuje o tom zákazníka. Na základě tohoto oznámení je zákazník oprávněn vybrat si jiný výrobek. 

 

Odpovědnost:

Informace byly na webové stránky uvedeny v dobré víře, avšak slouží výhradně jen k informačním účelům. Za přesnost a úplnost informací není provozovatel zodpovědný.

 

Zákazník může používat webovou stránku výhradně na své vlastní riziko a souhlasí s tím, že provozovatel není zodpovědný majetkové a nemajetkové újmy vzniklé během jejího používání a byly způsobené úmyslně, hrubou nedbalostí nebo trestným činem, kromě toho není zodpovědný za újmu na životě, tělesné integritě a zdraví, vzniklých z porušení smlouvy.

Převzetí zásilky:

Pokud je provozovatel na základě prodejní smlouvy povinen odeslat zásilku na adresu udanou při objednávce, musí ji zákazník převzít. Pokud dojde vinou zákazníka k několika pokusům o doručení, nebo způsob doručení je v rozporu s údaji na objednávce, musí zákazník uhradit takto vzniklé náklady.

V případě poškozeného balíku kontaktujte naši prodejnu. V tom vám pomůže doručovatel kurýrní služby.

Použití výrobku

Před prvním použití si důkladně přečtěte návod k použití. Závady vzniklé nesprávným používáním nejsou považovány za záruční závady.

 Správná péče o boty, která prodlouží životnost obuvi:

• Sportovní boty se nesmí prát v pračce! Kůže a jiné umělé materiály se v pračce mohou poškodit.

Koženka horní časti bot se čistí jemným kartáčem. Voda není zapotřebí.

• Jednoduché čištění obuvi je následující: používejte teplou vodu, mýdlo (prací prášek a aviváž ne!), kartáč a opatrně odstraňte nečistotu.

• Sportovní boty nedávejte přímo na radiátor, nevystavujte jinému přímému teplu (např. fénu), silnému slunečnímu záření atd. Horní část bot musí uschnout pomalu. Kůže, koženka a lepidlo se mohou vysokou teplotou poškodit a sníží se jejich životnost. 

• Pot ničí boty, proto je důležité vždy nazouvat do bot kvalitní ponožky! V zájmu odstranění zápachu nohou můžete nasypat do bot jedlou sodu nebo profesionální prostředek na ošetření nohou.

• Sušení bot: vlhké boty vycpěte novinami a nechejte při pokojové teplotě uschnout.

• Používání kopyta napomáhá k udržení tvaru bot.

• Používejte boty výhradně jen ke sportu, ke kterému jsou určené.

• Používejte boty jen suchém stavu. Opakované nošení vlhkých bot snižuje jejich životnost.

• Obuv nazouvejte a vyzouvejte jen s rozvázanými tkaničkami. Při obouvání používejte obouvátko. Deformace límce snižuje životnost bot a může dojít ke zranění kotníku a paty.

V zájmu nejlepšího výsledku je užitečné kožené boty před prvním použitím očistit, naleštit a impregnovat. K čištění používejte výrobky určené k čištění kůže, nebo malé množství kvalitního mýdla. Po uschnutí používejte krém na boty. Nikdy neleštěte vlhké boty! Nakonec použijte impregnační sprej, hlavně pokud půjdete v botách do vlhkých, blátivých nebo mastných podmínek.

Reklamace:

K reklamaci dochází v okamžiku, kdy provozovatel obdrží od zákazníka reklamovaný výrobek.

V případě prodeje spotřebního zboží má zákazník právo uplatnit nárok na záruku do 1 roku ode dne převzetí výrobku. V případě, že záruční list není, slouží faktura i jako záruční list.

Řád vyřizování stížností, reklamace

- O připomínkách v souvislosti s vadou výrobku zašlete na e-mailovou adresu webshop@footballfactor.cz, nebo zavolejte na telefonní číslo 00420608209584.  První částí oznámení je název výrobku a přesný popis problému. Následně informujeme zákazníka o dalších krocích.

- Napište našim pracovníkům všechno, co může souviset s problémem, v případě, že k němu dochází jen ojediněle, důkaz prokazující závadu, vaše kontakty, jaký nárok chcete uplatnit, fakturu (kopii) a záruční list.

Provozovatel je povinen reklamace bez zbytečného opoždění zpracovat, pokud se smluvní strany nedohodnou na delším termínu, nejpozději do 30 dnů od podání stížnosti. V případě prodloužení tohoto termínu vyřízení stížnosti má zákazník nárok žádat o přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

Zamítnutí reklamace:

·         Za vadu není považována vada obuvi, která vznikla opotřebením výrobku nebo jeho nesprávným používáním. Nesprávným používáním je myšlen případ, kdy je obuv určena k používání na specifickém podloží a přesto byla použita na jiném povrchu.

·         V případech zranění vzniklých ze zdravotních anomálií  (Haglundova deformita, pronační došlab atd.) také nelze uplatnit nárok na záruku, resp. garanci.

·         Pokud závada nebo reklamace kvality nebyly oznámeny hned při jejich zjištění, nebo byl výrobek navzdory závadě používán, reklamace bude zamítnuta.

·         Vady vzniklé třením materiálu svršku bot se považují za mechanická poškození, např. vzájemným třením bot při hře, nebo když jeden hráč šlápne na nohu druhého hráče. V těchto případech nelze uplatnit nárok na záruku.

·         Charakteristika fotbalových bot z pravé kůže: při používání může dojít k drobným prasklinám mezi zevní podrážkou a horní částí bot. Tento jev je zcela normální u opotřebení a nebrání řádnému používání.

·         Nárok na záruku, resp. garanci lze uplatnit jen v případech vad materiálu, nebo chyb, vzniklých nesprávnou výrobní technologií.

·         Při použití futsalových bot ke hraní floorballu znamená zamítnutí stížnosti, protože floorballové boty mají na boku a špičce zesílení, které je chrání před opotřebením. 

·         Pokud používáte boty určené do tělocvičny na tvrdém podloží – na betonu, asfaltu, nebo na takzvaném americkém betonu, který je pokryt nano vrstvou speciální gumy – je to v rozporu s jejich určením. Tato tvrdá podloží jednoduše nejsou vhodná pro boty určené do interiéru!

·         Při používání bot s označením SG, FG, HG a IN na umělé trávě také dojde k odmítnutí reklamace. Na dané hřiště zvolte vždy vhodné boty!

·          Pokud závada nebo reklamace kvality nebyly oznámeny hned při jejich zjištěnínebo byl výrobek navzdory závadě používán reklamace bude zamítnuta.

·         Vady vzniklé třením materiálu svršku bot se považují za mechanická poškození, např. vzájemným bot při hře, nebo když jeden hráč šlápne na nohu druhého hráče. Nelze uplatnit nárok na záruku.

Náklady vzniklé během reklamace

Zákazník souhlasí s tím, že v případě neodůvodněné a zamítnuté stížnosti uhradí náklady jeho stížnosti přesahující částku obvyklého vyřizování reklamace (např. náklady vlastní žádosti o znalecký posudek, právní zastoupení atd.). V případě úspěšné reklamace jsou zákazníkovy nároky na uhrazení nákladů určeny ustanoveními občanského zákoníku.

 

Zrušení objednávky

Zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy, dokud nedostane oznámení o doručení výrobku. Objednávku lze zrušit telefonicky: +36207791000 nebo e-mailem: webshop@footballfactor.hu. V případě písemného zrušení je nutné uvést číslo objednávky. Toto číslo můžete vyhledat v automatické odpovědi obsahující potvrzení objednávky, kterou jsme po úspěšné objednávce zaslali na udanou e-mailovou adresu.

Náklady na vrácení výrobků na adresu poskytovatele služeb nese spotřebitel. Poskytovatel služeb nemůže přijmout zásilku vrácenou na dobírku. Spotřebiteli nebudou účtovány žádné jiné náklady než náklady na vrácení výrobků v případě odstoupení od smlouvy.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu poskytovatel služeb veškeré plnění, které zaplatil, včetně poplatků za doručení, s výjimkou poplatku za "doručení ve stejný den", a to neprodleně, nejpozději však do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů od doručení oznámení spotřebitele o odstoupení od smlouvy. Poskytovatel služeb je oprávněn zadržet vrácení peněz do doby, než bude výrobek vrácen nebo dokud spotřebitel pochybnost neprokáže, že výrobek byl vrácen, podle toho, co nastane dříve.

Pro vrácení peněz použije poskytovatel služeb stejný způsob platby, jaký byl použit při objednávce, pokud spotřebitel výslovně nesouhlasí s použitím jiného způsobu platby; v takovém případě spotřebiteli nevzniknou v důsledku použití tohoto způsobu vrácení peněz žádné další náklady.

Spotřebitel odpovídá za znehodnocení výrobku pouze v případě, že je způsobeno používáním nad rámec použití nezbytného pro zjištění povahy a vlastností výrobku. Krabice od bot je neoddělitelnou součástí výrobku, a proto ji nelze použít jako poštovní obalový materiál.V případě poškození krabice od bot bude účtována amortizace ve výši 3 000 HUF.


Zrušení objednávky provozovatelem

 Provozovatel si vyhrazuje právo na zrušení objednávky v následujících případech:

Výrobek se už nevyrábí, nelze objednat, nebo když dodavatelská cena podstatně stoupla, resp. pokud je uvedená cena výrobku jednoznačně nesprávná (cena výrobku je jednoznačně odchylná od obvyklé hodnoty daného modelu, typu.)

Cena výrobku je jednoznačně chybná například, když je o 70% nižší, než obvyklá cena modelu a typu. Pokud se takový případ vyskytne, provozovatel neprodleně kontaktuje zákazníka.

Odstoupení

Zákazník může dle pravidel, vztahujících se na smlouvy uzavřené na dálku, od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí výrobku. V tomto intervalu musí zákazník poslat provozovateli prohlášení o odstoupení od smlouvy. Následně zákazník neprodleně pošle provozovateli zpět výrobek, nejpozději do 14 dnů od odstoupení. Provozovatel je povinen zaslat zákazníkovi do 14 dnů od odstoupení hodnotu vráceného výrobku, avšak nejdříve při převzetí zboží, nebo když zákazník může prokázat, že zboží provozovateli navrátil.

Odstoupení je vhodné podat písemně zasláním prohlášení o odstoupení na e-mailovou adresu a webshop@footballfactor.cz 

Žádáme zákazníky, aby v případě odstoupení udali číslo objednávky, identifikační číslo plátce, datum nákupu a přiložili fakturu.

Zákazník bere na vědomí, že pokud je navrácený výrobek poškozený, nebo je vidět, že byl používán, má provozovatel právo vyžadovat od zákazníka náhradu škod, které způsobil. Provozovatel je oprávněn odečíst škodu z  kupní ceny, kterou navrátí.