PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatel webové stránky www.footballfactor.cz respektuje základní ústavní právo vztahující se na ochranu osobních údajů, dle kterého každá osoba rozhoduje o odhalení a používání jejích osobních údajů.

 

Při získávání a zpracování vámi vydaných osobních údajů věnujeme zvláštní pozornost přísnému dodržení nařízení zákona číslo VI z roku 1998 (o zveřejnění úmluvy o ochraně fyzických osob při automatickém zpracování osobních údajů ve Štrasburku dne 28. ledna 1981), nadále dle zákona číslo LXIII z roku 1992 (o ochraně osobních údajů a přístupu k údajům obecného zájmu), zákona číslo CXIX z roku (o zpracování údajů jmen a bydlišť za účelem výzkumu a přímého marketingu) a zákona číslo CXII z roku 2011 (o samostatném rozhodování o svobodě informací).

 

Respektujeme právní předpisy vztahující se na listovní tajemství. Osobními údaji jsou všechny s vámi spojené údaje, údaje z nich vyvozené, závěry z nich vyplývající, které nejsou považovány za údaje obecného zájmu, obzvlášť jméno, bydliště, identifikační číslo, e-mailová adresa.

 

Správce webových stránek: Football Factor Kft. (1062 Budapest, Andrássy út 81). Prohlašujeme, že osobní údaje v naší databázi (vaše jméno, e-mailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo, identifikační číslo) používáme za účelem zabezpečení poskytnutí služeb dostupných na webových stránkách, zobrazování obsahů šitých na míru a inzercí, zhotovení statistik, k technickému vývinu informačního systému a k ochraně práv použivatelů. Osobní údaje může společnost Football Factor Kft. používat k tomu,  aby vytvořila skupiny uživatelů a zobrazovala na svých webových stránkách a ve zpravodaji těmto skupinám cílené informace a/nebo inzerce.

 

Společnost Football Factor Kft. nemůže vámi udané osobní údaje použít k jiným cílům, odlišným od výše uvedených.  Osobní údaje lze vydat třetí osobě nebo úřadům – pokud o tom zákon nerozhoduje odlišně - jen s vaším výslovným souhlasem.

 

Po ukončení použití, nebo na vaši žádost, osobní údaje z databáze vymažeme.

 

Poskytnutí údajů nutných k naší evidenci je dobrovolné. Použitím našich služeb souhlasíte s použitím vašich osobních údajů k výše uvedeným účelům. Kdykoliv můžete žádat jejich vymazání, nebo projevit nesouhlas s jejich spravováním, v případě, že k tomu do 30 dnů nedojde, máte možnost se obrátit k soudu.

 

Na vaši žádost vám podáme informace o vašich osobních údajích které spravujeme, resp. je změníme.

 

Činnosti vztahující se na zpracování obdržených osobních údajů provádíme v souladu s platnými právními předpisy dle zásad uvedených v prohlášení o ochraně osobních údajů.  Využitím našich služeb dáváte souhlas k tomu, aby byly uvedené osobní údaje předány správci dat.

 

Nejsme odpovědni za vámi uvedené údaje. Pokud se dozvíme, že informace porušují práva nějaké třetí osoby nebo právní předpisy, či poruší pravidla tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů, nadále v případě, že nedodržení pravidel ochrany dat způsobuje škodu, máme právo učinit nezbytná zákonná opatření ve spolupráci s příslušnými orgány.

 

Naše webové stránky používají v zájmu zlepšení a průběžného vývinu spolupráce s uživateli soubory cookies.  Cookies v žádném případě nezaznamenávají žádné osobní údaje. Poskytují nám průběžnou pomoc v zájmu toho, abychom vám mohli nabízet nejlepší výrobky. Cookies nám poskytují statistické údaje o uživatelských zvyklostech. Ukládáme je nanejvýš 365 dnů. Pokud si v žádném případě nepřejete, aby váš systém ukládal cookies, navrhujeme vám používat prohlížeč v anonymním režimu. 

 

Ubezpečujeme vás o tom, že v plné míře usilujeme o ochranu získaných informací. V zájmu zamezení neoprávněnému přístupu a zveřejnění, zabezpečení přesnosti osobních údajů a nejlepšího použití dat  střežíme a zabezpečujeme fyzickými, elektronickými a technickými metodami online získané informace.

 

Nejsme odpovědni za přímé a nepřímé škody vzniklé používáním webových stránek.